Boix & Domenech

Política de qualitat

Política de qualitat

És el compromís de Boix & Domènech, S.L., com a repte més important i rellevant d'empresa, garantir que la qualitat i innocuïtat dels seus productes fabricats es correspongui i compleixi amb les exigències dels seus clients. Per això es considera de gran importància cercar la millora constant i contínua en els serveis prestats, establint exhaustius controls de seguretat, exàmens i comprovacions analítiques, absoluta cura en l'atenció i comunicació tant interna com externa, buscant la constant modernització, actualització en les últimes tecnologies i normatives aplicades als seus dissenys i productes, assessoria i informació sobre els seus elaborats, des del servei, la producció i distribució, destinant tots els recursos perquè els seus clients rebin el millor producte per a les seves necessitats.

També ens trobem compromesos com a empresa no només amb les exigències i requisits dels nostres clients, sinó amb tots els altres requisits aplicables a la nostra empresa, com són els requisits legals i normatius.

Per això mateix Boix & Domènech estableix aquesta política de qualitat i innocuïtat, per establir la base de treball de l'empresa sobre la qual s'assentaran els objectius que es van marcant de forma periòdica a la recerca d'una millora contínua i de poder comptar amb l'aval i les certificacions necessàries d'organismes externs que garanteixen i certifiquen aquests compromisos.

Amb aquesta voluntat i compromís, Boix & Domènech fa coneixedor d'aquesta política a totes les parts interessades pertinents i a tots els components de l'empresa. A aquests últims, a més del foment de la comunicació per poder assolir aquests objectius de millora, es busca assegurar la seva competència mitjançant la formació i el compromís.

La Direcció. 

BOIX & DOMÈNECH, S.L.Manresa, 18 de maig del 2021