Boix & Domenech

Política de qualitat

Política de qualitat

És el compromís de Boix & Domènech, S.L., com a repte més important i rellevant d'empresa, garantir que la qualitat i innocuïtat dels seus productes fabricats per alimentació humana, per una banda, i els comercialitzats especials per alimentació animal, per l’altra, es correspongui i compleixi amb les exigències dels seus clients. Per això es considera de gran importància cercar la millora constant i contínua en els serveis prestats, establint exhaustius controls de seguretat, exàmens i comprovacions analítiques, absoluta cura en l'atenció i comunicació tant interna com externa, buscant la constant modernització, actualització en les últimes tecnologies i normatives aplicades als seus dissenys i productes, assessoria i informació sobre els seus fabricats, des del servei, la producció i distribució, destinant tots els recursos perquè els seus clients rebin el millor producte per a les seves necessitats.

També ens trobem compromesos com a empresa no només amb les exigències i requisits dels nostres clients, sinó amb tots els altres requisits aplicables a la nostra empresa, com són els requisits legals i normatius.

Per això mateix Boix & Domènech formula aquesta política de qualitat i innocuïtat, per establir la base de treball de l'empresa sobre la qual s'assentaran els objectius que es van marcant de forma periòdica a la recerca d'una millora contínua del sistema, i de poder comptar amb l'aval i les certificacions necessàries d'organismes externs que garanteixen i certifiquen aquests compromisos.

Tant important és el que hem dit fins ara com que Boix & Domènech fa una sèrie d’accions necessàries per prevenir el frau i/o adultarament dels aliments. I això ho fa fent un análisi exhaustiu i quantitatiu de cada grup de productes on valorem les probabilitats d’ocurrència, les probabilitats de detecció i la seva rentabilitat econòmica. I se li aplica un Pla de mitigació o altre segons els resultats.

A més a més, a Boix & Domènech es treballa per tal de fomentar la Cultura en seguretat Alimentària. És important ser conscients dels perills pel producte que poden donar-se en el dia a dia i de com poder evitar-los, la necessitat de comunicar qualsevol aspecte que sigui important, i que tot el que es sàpiga s’apliqui a tothora, sent-ne sempre responsables.

Per tant, per mantenir i millorar la Cultura en Seguretat Alimentària Boix & Domènech s’assegura que la comunicació sigui total, es faci formació contínua, es treballi sempre en equip, s’informi adequadament de la responsabilitat de cada un, i que el compromís sigui unànim i extensible en tot l’equip sent aquest els que conformen la plantilla com tots els assessors i colaboradors que intervenen en el conjunt que configura l’empresa de Boix & Domènech, perquè els productes que assorteix als seus clients tinguin la garantia de qualitat y saguritat i que aquesta sigui una constant i constatada millora.

Amb aquesta voluntat i compromís, l’empresa fa coneixedora d'aquesta política i cultura a totes les parts interessades pertinents i a tots els components de l'empresa. I es revisa un cop a l’any.

La Direcció                                                                                        

Manresa, 30 d’octubre de 2023