Boix & Domenech

Política de qualitat

Política de qualitat

És el compromís de Boix & DomenechSL com a repte més important i rellevant d'empresa, que destina els seus esforços al món de la indústria alimentària, sigui que la qualitat dels nostres fabricats correspongui a l'exigència dels seus clients, garantir el producte amb  extrema importància i complir en la millora constant i contínua de la seva qualitat, establir exhaustius controls de seguretat, exàmens i certificats analítics, acorar l'atenció i comunicació, actualització de les tecnologies i normatives aplicades als seus dissenys, desenvolupaments i elaborats, assessoria i informació sobre els seus fabricats, des del servei, la producció i la distribució, destinant tots els recursos perquè els seus clients rebin el millor producte destinat a les seves necessitats. 

Per això B&D estableix com a objectius prioritaris, tenir descrita la política de qualitat i els elements bàsics per a comptar amb l'aval i les certificacions precises d'organismes externs que garanteixen i certifiquen aquests compromisos com a certificacions i auditories realitzades pel Departament de la Administració Pública, Registres Sanitaris i altres organismes certificadors que avalen les polítiques de qualitat basats en la Norma EN-ISO-9001:2001. 

Amb aquesta voluntat i compromís, B&D fa coneixedor d'aquesta política que, de forma imprescindible, implícit des de tots els components de l'empresa, en fa sabedor del mateix a tots els seus clients i futurs clients, fent difusió i, perquè hi hagi constància de l'esmentada política de qualitat implantada.

La Direcció

BOIX & DOMÈNECH, S.L.