Conserves

Conservar un aliment enllaunat requereix processos especials i específics, que en la majoria d’ocasions difereixen de la resta de processos alimentaris habituals (altes temperatures, pressió, baixa acidesa, etc)

Els nostres productes estan especialment pensats, formulats i dissenyats per ser sotmesos a aquests processos especials. El resultat ha de ser eficaç i no només suportar els forts paràmetres fisicoquímics, sinó que el resultat final ha de ser fidel, eficaç i satisfactori. B & D treballa i li ofereix el seu coneixement i experiència per reportar les millors

Solucions integrals i individualitzades

latas-doradas