G3 [640x480]Aromes per a bases plastificants, aromes termoestables, formulacions suportables en pH àcids, etc Estabilitat, solubilitat, rendiment i persistència, són factors estretament relacionats amb el sector de confiteria. Un aroma correctament dissenyat ha de complir fidelment aquests requisits.

La nostra gamma abraça els dissenys més tradicionals fins a les noves tendències de fruites tropicals o mixes exòtiques.

Així mateix, disposem d’una extensa gamma d’aromes extraordinaris de cacau, vainilla, fruits secs, regalèssia, mel, per a aplicacions més concretes com torrons o xocolata.