Càrnics.

Potser, una de les principals activitats de Boix & Domènech, amb nombrosíssimes formulacions presents en el mercat, amb treballs i referències encara existents venent periòdicament des de l’inici de la seva activitat.

Moltes de les principals firmes avalen el nostre treba

Pot sol · licitar solucions integrals i individualitzades.

3276551es