Aromes i Sabors

La nostra experiència i la constant col·laboració amb els nostres clients, no ha portat a la conclusió que una aroma o un sabor no ho podem processar igual que un ingredient o una espècia.

Una aroma o un sabor no pot tenir el mateix disseny o aplicació per a tothom. Est ha de ser pensat, dissenyat, elaborat i fabricat, tenint molt en compte qui ho rebrà i com ho processarà, sabent i entenent que aquest producte aromàtic pot ser la clau i distinció de l’elaborat del com va a formar part. Per tant ha de ser tractat amb el mateix pensament i forma de ser que el client que ho sol·licita. Una aroma o un sabor B&D és com si ho hagués dissenyat vostè mateix.

Escollirem i/o desenvoluparem el sabor en funció de les seves instruccions: On i com serà aplicat. Que rendiment i personalitat ha de tenir. Avaluarem les característiques físic-químiques precises. Tot sota el prisma constant dels costos.

B&D crea constantment formules base per oferir al seu client. Elabora materials i compra les millors matèries primeres per elaborar-les. El nostre client elabora mitjançant les seves instruccions el producte idoni per a ell. El nostre laboratori dissenyarà la barreja perfecte per a la seva aplicació.

Sabors i/o pre dispersats segons l’aplicació final destinada.

-         En pols, hidrosolubles per barrejar en la resta d’ingredients destinats a l’elaboració escollida.

-       Líquids hidrosolubles. Per afegir directament en els adobs o salmorres d’injecció.

-         Pols microencapsulats.

-         Liquids autoemulsionables.Especialment dissenyats per fases greixos.

-         Volàtils (Líquids o en pols) d’efecte “top noti” per a efectes d’invasió olfactiva en el moment del tall.

-         Enzimàtics.  Aromes obtinguts per reacció enzimàtica (Líquids o en pols)

-         Bases de Maillard Aromes obtinguts per reacció de Maillard (Líquids o en pols)

-         Destil·lats.

-         Extractes vegetals.

-         Aromes de fum.

-         Condensados ​​de fum.

-         Olis essencials

-         Bases en pasta..

-         Aromes en pasta.

-         Solubles per a begudes.

-         Extractes per a begudes.

-         Sucs en pasta.

-         Cloudings extractes.

-         )Sabors altament concentrats (bases aromàtiques).


Confienos una cuestion y lo solucionaremos eficazmente.